هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۹۲ دی ۱۰, سه‌شنبه

بابک زنجانی و ده هزار فامیل دزد! از ماهها پیش  این حدس و گمان  بود که پدیده "بابک زنجانی" دوامی ندارد و در نهایت سرنوشتی کمابیش شبیه شهرام جزایری  خواهد داشت. بابک زنجانی به همان شکل  سوء استفاده گر و رانت خور است که دیگر خانواده های مافیایی رژیم هستند، ولی تفاوتشان جنون فزاینده زنجانی در به رخ کشیدن ثروتش و جنجال سازی های رسانه یی اش بود. در میان خانواده های مافیایی،  ظاهر شدن پر زرق و برق، خط قرمز است چرا که دیگر خانواده های وابسته و مرتبط را هم زیر ذره بین پرسش گری قرار می دهد؛ یک روز عکسی از بابک زنجانی در جت شخصی اش، زمانی سوار شده بر موتورسیکلتی گران قیمت، زمانی کنار هنرپیشگانی معروف یا کراوات و پاپیون زده در جمع های خارج نشین و یا در حال رقص با زیبارویان تاجیکی منتشر می شد و حتی فیسبوک فعال و جنجالی و پرمخاطبش، همه گناهانی نابخشودنی بودند در نظامی که اساس اش بر تظاهر بر ساده زیستی و براندازی طاغوت در دفاع از مستضعفان بنا شده است!

از سوی دیگر، سخن گفتن از "بیت المال" در جایی که سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلسش، از بابک زنجانی متهم  فساد مالی و جعل سند و رانت خواری برای پول شویی غیر قانونی و دور زدن تحریم های بین المللی به نفع رژیم قدردانی می کند (منبع) و بلندپایه ترین سران نظامش -که اتفاقا روابط تنگاتنگ اقتصادی با زنجانی هم دارند!- متهم به چپاول اموال ملت اند، بیشتر به شوخی می ماند!