هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۹۳ آبان ۱۲, دوشنبه

اشگ ریختن حسن روحانی در هیات دولت بحال دختران مجروح از اسید پاشی!حجت السلام حسن روحانی در جلسه دیروز هیات دولت، به حوادث مربوط به دختران مجروح از حوادث اسید پاشی اصفهان پرداخت و در مظلومیت آن دختران بی نوا اشگ ریخت و ذکر مصیبت کرد. سپس رییس جمهوری درمورد وفای به عهد و  قدرت ایستادگی در برابر ظلم و ستم سخن گفت و با شدت و جسارت خاصی دکانداران دین فروش و سوء استفاده گران از نام دین را به باد انتقاد گرفت و تهدید به برخورد شدید قانونی کرد. در عین حال، رییس جمهوری با خطاب کردن وزیر کشور و سرکار خانم الهام امین زاده -معاون حقوقی- و باقر نوبخت -سخنگوی دولت- که به مناسبت همدردی با ملت شریف ایران سیاهپوش در جلسه حاضر بودند، از آنان با قاطعیت خواستار دنبال کردن پرونده جنایت های اسید پاشی اصفهان شد و تاکید کرد که دولتش به هیچ وجهی حاضر به نادیده گرفتن حقوق شهروندان نیست و در حفظ حقوق شهروندان با قاطعیت و بی هیچ مصالحه ای پیش می رود.


۱۳۹۳ آبان ۱۰, شنبه

بررسی گزارش یکطرفه بی بی سی فارسی درمورد کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی


تم کلی برنامه ویژه ۱۵ دقیقه ای بی بی سی فارسی در مورد بررسی کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی در سازمان ملل، گویی تبلیغی مثبت برای عملکرد رژیم اسلامی حاکم بر ایران بود! شیوه گزارش مجری برنامه -نگین شیرآقایی- و انتخاب گزینشی از جریانات و دفاع سه ساعته هیات ایرانی در جلسه دوره ای حقوق بشر در ژنو سوییس شگفت آور بود؛ که گویی برنامه ای از شبکه پرس تی وی متعلق به رژیم اسلامی را نگاه می کردیم با تنها این تفاوت که مجری اش بی حجاب باشد (لینک گزارش بی بی سی فارسی).

ابتدا اینکه این ایراد بسیار جدی به بی بی سی فارسی را باید گرفت که در تمام این برنامه، از تنها لفظ "ایران" برای خطاب کردن هیات اعزامی از سوی جمهوری اسلامی استفاده می کرد و تفاوتی بین نظام اسلامی حاکم بر ایران و کشور یا ملت ایران قایل  نبود!

اما شیوه گزارش خانم شیر آقایی در این برنامه ۱۵دقیقه ای را چگونه دیدم؟!

ابتدا تا دقیقه ۱:۳۰ برنامه، ایشان گزارشی از نفرات اعزامی جمهوری اسلامی به این جلسه حقوق بشری ادواری سازمان ملل ارایه می دهد. 

در دقیقه ۱:۴۰،مجری بی بی سی می گوید که بیشتر ایراد ها به ایران (البته منظور ایشان رژیم اسلامی حاکم بر ایران بود!)، مساله اعدام ها بوده است و مجری برنامه اضافه می کنند که "بخصوص در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر". و ادامه می دهند که اردشیر لاریجانی (رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه) به این ایراد ها پاسخ داده است! البته خانم مجری طوری می گویند که  "پاسخ داد"، که گویی نقض حقوق بشر بدست جمهوری اسلامی و اعدام های فله ای، انگی بوده که جمهوری اسلامی توانسته است به آنها پاسخ بدهد و احتمالا دیگران هم مجاب شده اند!

سپس حدود یک دقیقه برنامه به بازپخش سخنان پر از دروغ لاریجانی تلف می شود که در توجیه اعدام ها، آنها را به جزای مجرمان مواد مخدر و یا متهمان به جاسوسی یا "مورد امنیتی دیگر" محدود می کند. پس از آن، در دقیقه ۲:۴۰، مجری بی بی سی می گوید که صحبت از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر همیشه بوده است و بحث اعدام های فله ای در نظام اسلامی را دوباره به "قاچاقچیان مواد مخدر" تقلیل داد! و در دقیقه ۳:۴۰ ، مجری بی بی سی پرسشی باز هم در مورد "اعدام قاچاقچیان مواد مخدر" ارایه می دهد و دروغ های تهوع آور لاریجانی دوباره بازپخش می شود. 

گرچه دیدن این شکل گزارش یک سویه بی بی سی و لوث کردن مساله اعدام ها و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و تقلیل آن به "اعدام قاچاقچیان مواد مخدر" از شنیدن دروغ های لاریجانی تهوع آور تر است!

در دقیقه ۳:۴۰، مجری بی بی سی در ادامه باز هم پرسشی ابلهانه و تکراری در مورد صرف "اعدام قاچاقچیان مواد مخدر" از نماینده حقوق بشری رژیم اسلامی می پرسد و فرصت پرسش گری مستقیم از لاریجانی را درباره موارد جدی دیگر نقض حقوق بشری مثلا در مورد دگر اندیشان، اقلیت های مذهبی و اقوام ایرانی و .... از دست می دهد. آیا برای بی بی سی فارسی، اهمیت مساله نقض حقوق بشر محدود به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر است؟! 

در ادامه،از دقیقه۴:۴۰ تا ۶:۳۰ ، مجری بی بی سی فارسی در مصاحبه با یک فعال کرد، تنها به مساله پیشنهاد گروه های حقوق بشری به جمهوری اسلامی در سرعت بخشیدن به مین روبی مناطق مرزی ایران و عراق می پردازد. آیا این فرصت بهتری نبود که بی بی سی فارسی از فرصت استفاده می کرد و در صحبت با آن فعال کرد، از نقض حقوق شهروندی هموطنان کرد پرسشی می پرسید؟!! در ادامه، تا دقیقه ۸:۴۰ برنامه، به روش های بررسی حقوق بشری  ۱۹۳ کشور جهان در جلسات ادواری حقوق بشری سازمان ملل پرداخته می شود.

یکی از معدود بخش های مثبت این برنامه شرم آور بی بی سی فارسی ، مصاحبه ۴۰ ثانیه ای با خانم شادی صدر بود که گفت که ارایه گزارش هیات جمهوری اسلامی خلاف واقع بوده است و جمهوری اسلامی به وعده هایش در بهتر شدن حقوق بشر در ایران عمل نکرده است! گرچه انگار بی بی سی فارسی فرصت بیشتری برای خانم صدر در توضیح دروغ پردازی های لاریجانی نمی توانست فراهم کند!

در دقیقه ۱۰ ام برنامه، مجری بی بی سی به بحث عدم برابری حقوق زنان و مردان در ایران می پردازد و پس از آن دروغ های یکی از اعضای هیات اعزامی جمهوری اسلامی به مدت یک دقیقه و سی ثانیه در این برنامه تنها ۱۵ دقیقه ای بازپخش می شود!

در انتهای برنامه، یکی از فعالین مربوط به امور زنان -خانم رها بحرینی- فرصتی بسیار کوتاه می یابد که به یاوه های هیات جمهوری اسلامی پاسخی بدهد. در این میان، نحوه پرسش گری مجری بی بی سی و اجرای یک سویه برنامه به راستی حیرت آور است؛ وقتی خانم بحرینی می گوید که حداقل سن ازدواج در ایران قانونا ۱۳ سال است و حتی با رضایت پدر و حکم دادگاه، دخترکان کم سال تر هم می توانند قانونا ازدواج کنند (بر خلاف گفته های هیات جمهوری اسلامی در نشست سازمان ملل)، مجری بی بی سی با حالت متعجب می پرسد که جناب لاریجانی به این مساله پاسخ داده است و حتی جنابشان گفته است که دخترش هم نمی خواهد زودتر از ۳۰ سالگی ازدواج کند (دقیقه ۱۳ ام)!

در پایان، وقتی خانم بحرینی سخنی کوتاه در مورد نقض حقوق همجنس گرایان در ایران می گوید، خانم مجری بی بی سی مغلطه های لاریجانی در توجیه برخورد سنگدلانه با همجنسگرایان را واگویی دوباره می کند و البته فرصتی برای توضیح مغلطه های لاریجانی را به خانم بحرینی نمی دهد و لختی بعد هم برنامه پایان می یابد!

قضاوت  با شما!