هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه

بی فایده بودن احتمالی ماسک های پخش شده هلال احمر در اهواز!در جستجو های اینترنتی، موفق به یافتن مشخصات و نوع ماسک های پخش شده در استان خوزستان در این روزهای بحران آلودگی هوا نشدم. گرچه از عکس های منتشر شده ازهلال احمر جمهوری اسلامی اینطور به نظر می رسد که ماسک های اهدایی از نوع پزشکی  و فاقد مشخصات لازم برای مواجهه با این شکل بخصوص آلودگی هوا، یعنی ذرات معلق و گرد و غبار، هستند.

ماسک های مختص مواجهه با شرایط آلودگی ذرات معلق، بر اساس استاندارد های موجود، بر اساس کارایی اشان در مقابله با ذرات ریز میکرونی و نانویی طبقه بندی می شود که دارای %۹۵ تا %۹۹.۷ کارایی و با شناسه N معروف اند. در مقابل، کارایی ماسک های پزشکی از حدود ۱۰ % شروع می شود و در بهترین حالت و برخی محصولات خاص به %۹۰ میرسد.

شایان ذکر است که عملکرد ماسک های تنفسی مخصوص گرد و غبار و ذرات معلق، در شرایط آزمایشگاهی با غلظت ۲۰۰ میلی گرم در متر مکعب و سرعت مشخص جابجایی هوا آزمایش می شود که معرف شرایط بسیار بالای آلودگی در محیط است؛ در حالی که غلظت ذرات معلق در اهواز، بسیار بیشتر از چنان شرایط شدید آزمایشگاهی و در حد ۴۰۰۰ میلی گرم ذرات معلق در متر مکعب گزارش شده است! 

حتی بر فرض کارایی ماسک هایی که در شهرهای بحران زده خوزستان و آذربایجان غربی ایران استفاده می شود، نحوه استفاده درست از آنها بسیار مهم است و نیاز به آموزش دارد و عملکرد درست آن برای کودکان محل تردید است.

پینوشت- قطر ریزگرد های این روز های اهواز، کمتر از دو میکرون گزارش شده است (منبع)، که ضرورت استفاده از ماسک های تنفسی مناسبت را بیشتر می کند. 

منبع مفیدی در مورد انواع ماسک های تنفسی و استاندارد های مربوط به آن:
 /http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2009/10/14/n95