هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۹۱ فروردین ۱۴, دوشنبه

کورش بخواب که ایرانیان این روزگار، اندیشه هایت را گرامی می دارند
کوروش - شاه هخامنشی - که بود که قرن‌ها پس از مرگش، هنوز مورد توجه ایرانیان است؟ مسلما تنها متحد کردن یک ملت و تجسم بخشیدن به کشوری به نام ایران و گسترش امپراطوری آن نبود که از کورش، اسطوره‌ای چنین یکتا ساخت.

تنها خواندن تیتروار مفاد اعلامیه حقوق بشر کورش، بیانگر عظمت درک و اندیشه آن مرد است که سعی‌ در منسوخ کردن رسوم خرافی و کهن زمان خود داشت:

۱- برانداختن تجارت برده داری
۲- اعلام آزادی کامل مردم در پرستش دین و خدای خود
۳- دستور به آزادی عبادت در تمام پرستشگاه‌ها و بتکده ها و احترام کامل به ادیان گوناگون
۴- دعوت سراسری به صلح و آرامش و همبستگی‌
۵- راستی‌ و عدالت در اداره کشور با گفتار، پندار وکردار نیک‌
۶- برخاستن به دادخواهی از مردم ستمدیده
۷- مخیر دانستن ملت تحت فرمان خود به پذیرفتن یا نپذیرفتن سلطنت او
۸- تاکید بر آزادی انتخاب انسانها در انتخاب محل سکونت و بازگرداندن آنها (که به زور پراکنده و آواره شده بودند)  و بازساخت خانه‌ها و معابد ویران شده آنها. 
۹- ترحم بر اسرای شکست خورده در جنگ و حفظ حقوق انسانی‌ آنها

دنیای امروز ما چگونه است؟ هنوز رسم برده فروشی از جهان محو نشده است و تجارت انسان و بردگان سکس، کسب و کاری پر درآمد است; در بسیاری از نقاط جهان، آزادی اختیار دین نیست که چه رسد به ساخت نیایشگاه و همچنین حق انتخاب آزاد حکمرانان و تغییرنظام حکومتی!

نزدیک به ۲۶ قرن از تاجگذاری کوروش و اعلام اولین سند حقوق بشر جهان می‌‌گذارد. سندی تاریخی‌ که از حیث ذکاوت در منظور کردن حقوق انسانی‌ و صراحت در آن  قابل قیاس با اعلامیه حقوق بشر مصوب مجلس شورای ملی‌ فرانسه و سازمان ملل است و به سبب قدمت آن، به مراتب با ارزش تر.  

به راستی‌ که نام کوروش بزرگ، شایسته انتخاب مردم امروز ایران بود.

۲ نظر:

  1. این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.

    پاسخحذف
  2. این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.

    پاسخحذف

تمام نظرات را می‌‌خوانم و اگر سخن تازه‌ای باشد، پاسخ می‌‌دهم. تنها خط قرمز "خورشید نشان"، ناسزا گویی و آوردن واژگان توهین آمیز است که با پوزش بسیار، حذف می‌‌شوند; و بجز آن، پذیرای هر اندیشهٔ مخالفی هستم. از خوانندگان گرامی‌ خواهش می‌‌کنم که از باز کردن "لینک" هایی که در بخش گفتمان‌ و بوسیلهٔ کاربران ناشناس گذشته شده است خود داری کنند که برخی‌ از آنها مشکوک به آلودگی "تروجان" و "بد افزار" هستند!