هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۹۲ تیر ۲۲, شنبه

توضیحات تکمیلی علیرضا نوریزاده در روشن شدن دروغ پردازی های اخیر به زنده یاد شاپور بختیارهمانطوری که پیشتر در مورد دروغ پردازی یک مقاله در وبسایت خودنویس نوشته بودم (لینک +)، نویسنده ای مرموز با نام مستعار، کپی تاری از مصاحبه یک روزنامه کویتی مربوط به بیش از سی سال پیش را منتشر کرده و مدعی شده است که زنده یاد بختیار چنان گفته که جزایر سه گانه همیشه ایرانی خلیج فارس از آن ایران نیست! تنها یک روز بعد و پس از رو شدن تکذیبیه نهضت مقاومت ملی در مورد بی پایه بودن چنان مطالبی و همچنین مصاحبه ای ناشنیده از بختیار در مورد آغاز جنگ و آتشبیاری امثال ابولحسن بنی صدر و اشتباه مهلک دیوانه تکریتی در حمله به ایران (لینک +)، علیرضا نوریزاده (از نزدیکان بختیار) در برنامه روزانه خود از چنان بهتان و دروغ های بی اساسی رفع ابهام کرد.

به نقل از دکتر علیرضا نوریزاده، شاپور بختیاربا او تماسی تلفنی گرفت (سال ۱۳۶۰) و در مورد جعلیاتی که به مصاحبه ایشان با روزنامه السیاسه شده بود ابراز ناراحتی کرد. علیرضا نوریزاده به گفته خود با سردبیر آن روزنامه کذایی -احمد جارالله- تماس تلفنی می گیرد و قرار شد که متن تکذیب به روزنامه تلکس شود. متن در روزنامه چاپ نشد و پس از آن علیرضا نوریزاده نامه ای کتبی به روزنامه السیاسه می فرستد. به گفته نوریزاده، بختیار چنان گفته بود که حتی از یک میلیمتر خاک ایران هم نمی گذرد و در مالکیت جزایر سه گانه هم با قاطعیت اظهار نظر کرده بود. با چاپ نشدن دوباره متن تکذیبیه، روزنامه السیاسه تهدید به شکایت حقوقی از جانب وکلای زنده یاد بختیار می شود که در نهایت پس از یک ماه تن به چاپ نامه تکذیبیه دکتر نوریزاده می دهد. علیرضا نوریزاده تاکید می کند که مستندات مکاتباتش با آن روزنامه کذایی را در اختیار دارد.


۲ نظر:

  1. این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.

    پاسخحذف
  2. لینک قیمت منو رستوران برج میلاد : http://seirnews.com/fa/news/15725
    قیمت ششلیک در این رستوران برابر خون ان دو جوان زورگیر هست که به خاطر ٧٠ هزار تومان اعدام شدند یعنی ششلیک ٧٠ هزار تومان

    پاسخحذف

تمام نظرات را می‌‌خوانم و اگر سخن تازه‌ای باشد، پاسخ می‌‌دهم. تنها خط قرمز "خورشید نشان"، ناسزا گویی و آوردن واژگان توهین آمیز است که با پوزش بسیار، حذف می‌‌شوند; و بجز آن، پذیرای هر اندیشهٔ مخالفی هستم. از خوانندگان گرامی‌ خواهش می‌‌کنم که از باز کردن "لینک" هایی که در بخش گفتمان‌ و بوسیلهٔ کاربران ناشناس گذشته شده است خود داری کنند که برخی‌ از آنها مشکوک به آلودگی "تروجان" و "بد افزار" هستند!