هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۹۶ بهمن ۱۲, پنجشنبه

جنبش دختران-انقلاب، ۸۲ سال پس از کشف حجاب۸۲ سال پس از فرمان تاریخی رضا شاه بزرگ در دی ماه ۱۳۱۴، یک ماه یی پیش در دی ماه  ۱۳۹۶ بود که دختر-خیابان-انقلاب شال سفیدش را بر سر پاره چوبی کرد، بر سر گذری شلوغ در تهران بر بالای سکویی رفت و فریاد زنان ایران را در سکوتی خاموش یادآوری مان کرد. 

۵۵ سال پس از تصمیم بزرگ فرزند رضا شاه به برخواستن علیه آخوند و سنت و تحجر و دادن حق رای به تمام زنان ایران زمین و ۳۹ سال پس از نخستین تظاهرات زنان ایرانی به سخت گیری های رژیم اسلامی به شکل پوشش تنها یک ماه یی پس از بر تخت سلطنت نشستن امام امت، زنان بیشتری از شهرهای دیگر ایران به تاسی از دختر-خیابان-انقلاب، حجاب اجباریشان را بر سر چوب کردند. 

کشف حجاب اجباری رضا شاه بزرگ به زور تفنگ و آژان در نهایت به نتیجه رسید و زنان ایرانی در دوران حکومت فرزندش از تمامی آزادی های فردی و اجتماعی بهرمند بودند. در آغاز، کشف حجاب با مخالفت و واکنش شدید جامعه سنتی ایران عقب مانده شده روبرو شد و یک شبه هم نتیجه نداد؛ خانواده هایی سنتی و مذهب زده  بودند که دخترانشان را مانع شدند از خروج از خانه با سر برهنه، که چون خود را صاحب اختیار و آقای زنان می دانستند که باید برای لباس پوشیدن آنان هم تصمیم بگیرند. دیری نپایید که جامعه سنتی عقب مانده ایران هم تسلیم خواست زنان ایران برای رسیدن به یکی از مسلم ترین و ابتدایی ترین حق و نیازهای بشر (که حق انتخاب نوع پوشش است)، شد!

امروز هم ، نزدیک به ۴۰ سال پس از فرمان امام امت به اجبار زنان برای حجاب اسلامی، نسل های دوم و سوم متولد شده پس از مرگ ولی فقیه نخست بودند که شجاعانه در خیابان های شهر های مختلف ایران، حجاب اجباری شان را به باد دادند. اگر مردان ایرانی، ۳۹ سال پیش زنان را در تظاهرات علیه حجاب اجباری تنها گذاشتند، امروز، وظیفه دارند که پشت سر آنان بایستد و مردانه حمایتشان کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمام نظرات را می‌‌خوانم و اگر سخن تازه‌ای باشد، پاسخ می‌‌دهم. تنها خط قرمز "خورشید نشان"، ناسزا گویی و آوردن واژگان توهین آمیز است که با پوزش بسیار، حذف می‌‌شوند; و بجز آن، پذیرای هر اندیشهٔ مخالفی هستم. از خوانندگان گرامی‌ خواهش می‌‌کنم که از باز کردن "لینک" هایی که در بخش گفتمان‌ و بوسیلهٔ کاربران ناشناس گذشته شده است خود داری کنند که برخی‌ از آنها مشکوک به آلودگی "تروجان" و "بد افزار" هستند!