هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

بی بی سی فارسی و وارونه جلو دادن سخنان پدر ندا آقاسلطان

پدر ندا آقا سلطان خود به بی بی سی فارسی  تماس تلفنی می گیرد تا در مورد شائبه ای که در مورد رای دادن او و خانواده اش پیش آمده توضیح دهد. مجری برنامه از "داستان" ندا می گوید،انگار نه انگار که آن ضایعه، ملتی را پریشان کرد و زخم آن هنوز سرباز است. پدر ندا تاکید می کند که وقتی جگرگوشه اش را کشته اند، دلیلی برای رای دادن ندارد ولی مجری برنامه با لحنی که انگاررای ندادن تصمیمی اشتباه است به آقای علی آقا سلطان از آن خانواده های داغدار سال ۸۸ که رای داده اند یا منفعل بودند می گوید تا  تصمیم به تحریم را به شکلی سخیف جلوه دهد. در چند ثانیه پایان برنامه هم مجری برنامه با زرنگی (=پفیوزی)، به شکلی تماس را پایان می دهد و پدر ندا را در مخمصه می گذرد که انگار رای ندادن ایشان تنها به دلیل مواضع سیاسی خانواده اش بوده است!


۲ نظر:

  1. اگه به برنامه های 1ماه اخر bbc توجه کرده باشین میفهمین چقدر واسه این انتخابات و این نظام زحمت کشیده

    پاسخحذف
  2. بی بی سی و کلا انگلستان کثیف ترین و پست ترین دشمن مردم ایران است و خوب می داند از چه کسانی باید پشتیبانی کند همانگونه که رضا شاه و محمد رضا را آورد و برد.

    پاسخحذف

تمام نظرات را می‌‌خوانم و اگر سخن تازه‌ای باشد، پاسخ می‌‌دهم. تنها خط قرمز "خورشید نشان"، ناسزا گویی و آوردن واژگان توهین آمیز است که با پوزش بسیار، حذف می‌‌شوند; و بجز آن، پذیرای هر اندیشهٔ مخالفی هستم. از خوانندگان گرامی‌ خواهش می‌‌کنم که از باز کردن "لینک" هایی که در بخش گفتمان‌ و بوسیلهٔ کاربران ناشناس گذشته شده است خود داری کنند که برخی‌ از آنها مشکوک به آلودگی "تروجان" و "بد افزار" هستند!