هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

ملت بُت ساز؟


ساله ۵۷ مردم به استقبال روحانی رفتند که ۱۵ سال زجر زندان و تبعید را چشیده بود، گرچه در بازگشت به وطن آن هیچی‌ بزرگ را به سمت ملت ایران پرت کرد. انقلاب رو ندیدم و این حس رو نمیتونستم درک کنم که چطور هیچ کسی‌ پیدا نشد که رسالهٔ خمینی رو دستش بگیره و بگه ‌ای خانوم ای  آقا، این مرد در مورد شهوترانی با دختر خردسال و عشقبازی با حیوانات حکم داره و سخن از تشکیل حکومت اسلامی در کتاب خود میکنه..کسی‌ هست که با حق رأی زنان مخالفت کرده و بسیاری دیگر.

با سرازیر شدن سیلاب فحاشی‌ها و انتقاد‌ها به شهرام همایون- چه انتقادش از موسوی درست باشه چه غلط, چه برای سودجوئی باشه چه نباشه- می‌تونم  شرایط ساله ۵۷ رو احساس کنم..ملتی‌ بت ساز که پرستندهٔ بت خود ساخته خود هستند و کوچکترین انتقاد و شک و شبهه‌ای رو بر نمیتابند. قصدم مقایسه شخصی خمینی و و فرزندش موسوی نیست ولی‌ بترسیم از روزی که عکس هر کسی‌ رو دوباره در ماه ببینیم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمام نظرات را می‌‌خوانم و اگر سخن تازه‌ای باشد، پاسخ می‌‌دهم. تنها خط قرمز "خورشید نشان"، ناسزا گویی و آوردن واژگان توهین آمیز است که با پوزش بسیار، حذف می‌‌شوند; و بجز آن، پذیرای هر اندیشهٔ مخالفی هستم. از خوانندگان گرامی‌ خواهش می‌‌کنم که از باز کردن "لینک" هایی که در بخش گفتمان‌ و بوسیلهٔ کاربران ناشناس گذشته شده است خود داری کنند که برخی‌ از آنها مشکوک به آلودگی "تروجان" و "بد افزار" هستند!