هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۹۰ فروردین ۷, یکشنبه

دستگیری سران جنبش سبز و سکوت سنگین حامیانشان


شاید رژیم هیچ گاه تصور این را نمیکرد که پس از دستگیر کردن مهندس موسوی و شیخ کروبی بتواند به این آسانی‌ بر اوضاع مسلّط شود. زمانی‌ که مردم شعار می دادند که اگر سران سبز زندانی شوند ایران قیامت میشود کسی‌ چنین پیش بینی‌ را نمی‌‌کرد که نخست وزیر محبوب امام و رییس اسبق مجلس جمهوری اسلامی را بتوان در بند کرد. تمام تحلیل‌های سیاسی گواه بر مصونیت‌شان بود که در بند کردنشان هزینه‌ای گران بررژیم داشت و اکنون رژیم موفق است در بازی زیرکانهٔ خود و گواهش سکوتی سنگین‌ است در داخل و خارج از ایران. اگر به لینکهای داغ شده روزهای اخیر بالاترین نگاه کنیم نشانی‌ از وعدهٔ روز قیامت در ایران نیست که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است و می‌‌دانیم که این سایت جزو یکی‌ از رفرنس‌های نظام در سنجش افکار عمومی مردم قرار دارد. شخصاً هیچگاه طرفدار این دو بزرگوار نبودم ولی‌ از حامیان ایشان متعجبم که چطور رهبران خود را فراموش کردند که آن دو به امید حمایت همینان دست به اعتراض زدند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمام نظرات را می‌‌خوانم و اگر سخن تازه‌ای باشد، پاسخ می‌‌دهم. تنها خط قرمز "خورشید نشان"، ناسزا گویی و آوردن واژگان توهین آمیز است که با پوزش بسیار، حذف می‌‌شوند; و بجز آن، پذیرای هر اندیشهٔ مخالفی هستم. از خوانندگان گرامی‌ خواهش می‌‌کنم که از باز کردن "لینک" هایی که در بخش گفتمان‌ و بوسیلهٔ کاربران ناشناس گذشته شده است خود داری کنند که برخی‌ از آنها مشکوک به آلودگی "تروجان" و "بد افزار" هستند!