هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

روحانیت و نگاهی‌ متفاوت از ما


عجیب بود وقتی‌ دیدم که تمام استادان گردن کلفت (از نظر علمی‌) دانشکدهٔ مهندسی‌ توی جلسه دپارتمان به احترام یک روحانی (بخوانید آخوند) که خش خش  کنان با نعلین وارد جلسه شد با احترام سراپا ایستادند; استادانی که در رشتهٔ خود سرآمد در جهان هستند و یا جالب بود که می دیدم "یا الله"  گفتن ملت و سراپا ایستادنشان به محض ورود آخوندی به  مجلس و متعاقب اون  محجبه شدن بانوان و این پرسش برایم بود که آیا سزاوار این احترام هستند؟ و به صرف دانستن صرف و نحو و شرح لمعه و حدیث و آیه؟ می‌اندیشم این تقصیر ما بود که با رفتارمان کاری کردیم که  ناطق نوری در یکی‌ از مصاحبه هایش  بگوید که آیا رأی من آخوند با رأی یک ایرونی دیگر برابر است؟ نوری حرفی‌ زد که حرف دل  صنف  آخوند است و خودشان را ذی‌ حق در همه چیز می دانند و این نتیجهٔ رفتار عامهٔ  ما مردم است. برنامهٔ هفتهٔ پیش تفسیر خبر در صدای آمریکا رو ببینید،جایی‌ که جمشید چالنگی به تحلیلگر برنامه که آخوندی (این همیشه برای من سوال بود چرا بجای آخوند باید بگویم روحانی؟ مگه غیر معمم نمی تواند روحانیتی داشته باشد؟) که در لوس انجلس هم تشریف دارند می‌گوید که رسم برنامه این نیست که سخن روحانی رو قطع کنیم و جناب روحانی هم پس از شنیدن این سخن لبخند ملیحی  بر لب می‌‌آورند. هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمام نظرات را می‌‌خوانم و اگر سخن تازه‌ای باشد، پاسخ می‌‌دهم. تنها خط قرمز "خورشید نشان"، ناسزا گویی و آوردن واژگان توهین آمیز است که با پوزش بسیار، حذف می‌‌شوند; و بجز آن، پذیرای هر اندیشهٔ مخالفی هستم. از خوانندگان گرامی‌ خواهش می‌‌کنم که از باز کردن "لینک" هایی که در بخش گفتمان‌ و بوسیلهٔ کاربران ناشناس گذشته شده است خود داری کنند که برخی‌ از آنها مشکوک به آلودگی "تروجان" و "بد افزار" هستند!