هرچند نبینی تو ولی ملت ایران ..شیریست که بر پرچم خورشید نشان است

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه

خانم مسیح علی‌ نژاد! به نفع اصلاح طلبان شهید دزدی نکنید...


تفسیر خبر یکشنبه شب صدای آمریکا را می‌‌دیدم. خانم مسیح علی‌ نژاد فرمودند که "سبز" برای ایشان نه مقدّس که از اهمیت و ارزش خاصی‌ برخوردار است و از هزینه‌های "اکثریت مردمی" گفتند که از انتخابات آغاز شده بود. به میهمان دیگر برنامه ایراد می‌‌گرفتند که چرا نقدی از اصلاح طلبان کرده است که به زعم ایشان، این سخنان مایهٔ "یاس و نا امیدی در بدنهٔ جنبش سبز" می‌‌شود.

خانم علی‌ نژاد! آیا جنبش آزادی خواهی مردم ایران از انتخابات ساله ۸۸ آغاز شد؟ پیش از آن چه؟ خود شما از ایرانیانی که "رنج سی‌ ساله" دارند که " شما پای صحبت‌هایشان ننشسته بودید" سخن گفتید ولی‌ انگار برای شما "سبز" همه چیز است و پیش از آن هزینه‌ ای برای آزادی داده نشده است و تمام با جنبش سبز آغاز گشت!

خانم علی‌ نژاد! اگر نام نبردن میهمان دیگر برنامه از رنگ سبز را مایهٔ یاس و نا امیدی جنبش می‌‌بینید چرا از اصلاح طلبانی نمی‌‌گویید که فتیلهٔ اعتراضات مردمی را آرام آرام پایین کشیدند و تغییر را درون رژیم جستجو کردند؟ خب البته هیچ انتقادی از اصلاح طلبان نمی‌‌شود کرد و سخن از سرانشان گفتن که گناه کبیره شده است و سریع هم پاسخ فرمودند که: " اکنون که موسوی و کروبی در بند هستند، چرا هیچ اتفاقی‌ نمی‌‌افتاد و چرا اپوزیسیونِ دیگر رژیم کاری نمی‌‌کند".

به زعم ایشان، انتقاد مساویست با پایمال شدن خون کشته شدگان جنبش و صد البته ناخودیان را چه جای انتقاد! از سهراب اعرابی و محمد مختاری می‌‌گویند که دست‌بند و پیشانی بند "سبز" بسته بودند و به فراخوان سران جنبش به خیابان آمدند و جان باختند. خانم علی‌نژاد! چرا از اصلاح طلبانی نمی‌‌نویسید که در این سو و آن سوی جهان تبدیل به بلند گو‌های تبلیغاتی رژیم شدند و با تغییر علنی خوسته ها‌ی مردم (که در کف خیابان گفته شد) و به قول شما "اصلاحات پله پله" را پیگیر شدن، به خون به ناحق ریختهٔ این عزیزان خیانت کردند؟ همانطوری که خود شما تحریف کردید و می‌‌گویید که سهراب و محمد به این "اصلاح" اعتماد کردند که چه بی‌ آزرمیست که حرف خود را از زبان کسانی‌ بزنید که دستشان از این دنیا کوتاه است!

در پایان این برنامه هم ایشان تعارف می‌‌زنند که دوستانی از اصلاح طلبان ندارند و البته چند کلمه بعدش می‌‌فرمایند که خبرنگار مجموعه اصلاح طلب بوده اند! البته مشخص نیست اگر ایشان دوستانی نداشتند چه طور می‌‌توانستند به دیدار خصوصی و مصاحبه با کروبی نایل شوند که البته در همان مصاحبه هم سخنان شیخ را به دروغ، وارونه گزارش  دادند (اینجا را ببینید)!پی‌‌نوشت-
امیدوارم که شیخ موسوی و مهندس موسوی (چون تمام زندانیان سیاسی دیگر) به سلامت از بند رژیم رها شوند.

لینک نوشته در بالاترین...آزادگی


۱ نظر:

  1. به این گنجی بگویید ما پدر خود را از کجا که در نیاوردیم تا ایشان آزاد بشوند. حال پدر ما را در میاورد با آیه نو تو کرواسی. به او بگویید هنوز بیمار تر از آن است که بتواند دمکراسی را تعریف کند چه رسد اشاعه. به اون علی‌ نژاد هم بگویید بابا برو پشت مانت مانتره یا انتره کن یا عنتری.

    پاسخحذف

تمام نظرات را می‌‌خوانم و اگر سخن تازه‌ای باشد، پاسخ می‌‌دهم. تنها خط قرمز "خورشید نشان"، ناسزا گویی و آوردن واژگان توهین آمیز است که با پوزش بسیار، حذف می‌‌شوند; و بجز آن، پذیرای هر اندیشهٔ مخالفی هستم. از خوانندگان گرامی‌ خواهش می‌‌کنم که از باز کردن "لینک" هایی که در بخش گفتمان‌ و بوسیلهٔ کاربران ناشناس گذشته شده است خود داری کنند که برخی‌ از آنها مشکوک به آلودگی "تروجان" و "بد افزار" هستند!